Afscheid vice-president Tjeenk Willink

Ter gelegenheid van het afscheid van vice-president Tjeenk Willink verzorgde TenToon (J.O.N.G.ensemble) een deel van het concert in Diligentia op 25 januari 2012. Er klonk een weerspiegeling van verschillende Europese muziekstijlen om de Nederlandse banden met Europa te illustreren. Aanwezig was een grote vertegenwoordiging van de ministerraad, de Tweede Kamer en Het Koninklijk Huis.